Gästblogg: Om att skriva synopsis

File 2016-01-14 08 24 53Ann Ljungberg jobbar som författarcoach där hon erbjuder tjänster som lektör, redaktör och korrekturläsare. Det går att hitta henne på http://www.annljungberg.se/.

Ett synopsis kan bli ditt viktigaste arbetsverktyg. Det är en sammanfattning av hela historien, där händelser, miljöer och personer finns med, men inte dialoger och detaljer.

Måste man skriva ett synopsis? Nej det är förstås upp till var och en. Vissa författare skriver sin berättelse helt utan detta arbetsredskap (ofta för att de anser att det hämmar deras kreativa process), andra arbetar mycket länge med det skelett som synopsen utgör. Anledningen att jag vill trycka på detta med synopsis i början av skrivandet är att det är ett bra sätt att komma igång om inte den där himmelska inspirationen vill infinna sig. Många tycker illa om den här fasen och vill kasta sig in i själva historien, men förr eller senare har de inget annat val än att försöka komma underfund om vad de sysslar med och då är det bra att ha en plan att följa.

Hur din färdiga text kommer att gestaltas vet du kanske inte när du börjar skriva, men du bör ha ett hum om handlingen, miljön, huvudpersonerna och de flesta. I synopset blir det ganska enkelt att se om historien håller ihop och du kan omarbeta det tills händelseförloppet blir tydligt. Det sparar tid när du ska skriva romanen. Du ser förmodligen också vilka delar du behöver göra research kring och kan börja förbereda det arbetet i god tid.

I synopsis kan du göra en grov skiss över handlingen i din roman. Handlingen är skelettet som håller i ihop berättelsen och utgör dess början, mitt och slut.
Här är ett exempel på en ”dikt” som kan utgöra grundstomme till berättelsen::

 • En kvinna
 • Ett telefonsamtal
 • En exman som fått barn
 • En omätlig sorg
 • Ett arv
 • Ett oförlåtligt slarv
 • En möjlighet
 • En ny vänskap
 • En hämndaktion
 • En nära-dödenupplevelse
 • Ett brott
 • En vunnen kamp
 • En kärlek
 • Ett nytt liv

 

Att skriva korta strofer på detta sätt är effektivt eftersom man kan framkalla en känsla och få fram en berättelse med många underförstådda scener och känslor i en mycket kort text.

När du skrivit ”dikten” kan du vidareutveckla den till ett synopsis.

Några olika sätt att skriva ett synops:

 • Filmmakare och även vissa författare ritar sitt synops, scener i serierutor, med eller utan tillhörande text. Ett snabbt sätt att skapa scener om du är bra på att visualisera med teckningar. Du kan t ex använda symboler för väder (moln, blixtar, sol), miljöer (båtar för hav, kyrktorn för stad osv) Streckgubbar med talbubblor kan ge nyckeldialog.
 • Ett rättframt sätt är att skriva korta stolpar om allt du vill ska hända i romanen och efterhand utöka dem med mer text. (Om du fortsätter att bygga ut dem i lager på lager med dialog, gestaltning, detaljer osv har du till slut din roman!)
 • För att vara säker på att dina scener håller kan du använda nedanstående formulär, där du beskriver syfte med varje scen. Detta fungerar bra att ha som arbetsverktyg på sidan om när du sedan skriver romanen. Exempel:

 

 

Scen Syfte Konflikt Vad händer Undertext Tid/Miljö Sidor
En bedrövlig dag Etablera Åsa. Visa hur dåligt hon mår Åsas ex Stellan får barn, ville aldrig ha några med henne. Det är fredagen den trettonde februari. Åsas bästa vän Beata berättar att exet Stellan fått tvillingar. Åsas sorg över sveket Dag 1

 

på kontoret

2
Breven Något som kan förändra tillvaron Åsa vill inte åka till USA Åsa får en inbjudan till en klassfest i USA. Hon har inte återvänt på 20 år. Oro, otäcka minnen Dag 1

 

Hemma hos Åsa

2

 

Personligen gillar jag det här sättet eftersom det sätter syftet med en scen först. Det är också ett bra sätt att analysera redan skrivna scener i ett romanmanus – om de inte driver berättelsen framåt, dvs har ett syfte, så ska de skrivas om eller strykas! Här får du också med tidsaspekten och jag rekommenderar varmt att lista upp scenerna i den ordning du tänker dig att de ska komma i en tidslinje. Det kan också vara intressant att ta med vilket perspektiv som ska äga scenen, framförallt om det är en berättelse med flera perspektiv.

 

Jag använder ordet scen för att det betecknar enskilda avsnitt i berättelsen. En scen är ett fortlöpande händelseförlopp som sker utan avbrott i tid, i en och samma miljö. Ett kapitel kan bestå av flera scener.

 

Ordet konflikt i ovanstående exempel kan kanske verka förvirrande. Det behöver inte finns en direkt yttre konflikt i varje scen, men det måste finnas något som för handlingen framåt och det kan lika gärna vara en inre konflikt, att en person känner olust för något samtidigt som läsaren vet att hon inte har något bättre val. Det kan också vara något annat hinder på vägen eller helt enkelt en valsituation.

Ett bra tips är att låta synopset vara ett levande dokument, att tillåta att det förändras under tiden du skriver på din roman.

På vilket sätt skriver du synopsis?

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Debut. Bookmark the permalink.

2 Responses to Gästblogg: Om att skriva synopsis

 1. Kul att höra, Jeanette!

 2. Jeanettes says:

  Tack för alla tips. Jag känner att dessa kommer att spara en massa tid inför nästa skrivprojekt. Super. Lovar att återkomma och tala om resultatet 👍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s