Gästblogg: Kristina Lauridsen

boken-1Hur jag fick idén till romanen

Jag fick Agneta Horns självbiografi ”Beskrifning öfver min elända och mycket wedervärtiga vandringestid” i min hand första gången för 20 år sedan. Det var när jag pluggade litteraturvetenskap och jag kom då på mig själv med att gå tillbaka till den texten gång på gång. Agnetas öde grep mig och likaså hennes för 1600-talet, så moderna sätt att skriva och uttrycka sig. Hon skrev om sina känslor på ett sätt som är mera förknippat med vår tid. Jag läste om mycket sorg och besvikelse, men också mycket humor fanns mellan raderna. Sättet hon beskrivit vissa av sina släktingar, är kanske inte alltid snällt men mycket målande och underhållande. Jag blev fascinerad av hennes berättelse och bestämde mig där och då för att jag ville arbeta vidare med den på något sätt. Jag hade funderingar på forskarbanan men ville egentligen hellre skriva skönlitteratur än vetenskapliga texter. Jag utbildade mig till arkivarie och under min praktik rotade jag på Riksarkivet efter Agneta Horns korrespondens och läste en del av den men det tar tid att staka sig igenom gammal handskrift. Det var först flera år senare som den ”magiska första meningen” kom flygande till mig när jag gick en promenad i Gamla stan. Jag såg Agneta så tydligt framför mig och gick genast hem och började skriva.

Om skrivandet av romanen

Skrivandet har varit en lång resa och ett roligt äventyr, inte minst en resa i tiden. På ett vis är 1600-talet lik vår egen tid med en värld präglad av våld, krig och konflikter men också nya vetenskapliga och tekniska upptäckter. Vi befinner oss i en brytningstid, liksom människorna gjorde då. Jag upplevde det inte som något problem att skriva om 1600-talet. Det innebar förstås mycket research men då jag är arkivarie och historiker till yrket, visste jag var jag skulle söka. Jag läste in mig på idéhistorien, religionen, vad man åt, hur man såg på livet och hur man levde – inte bara inom adeln, utan även hur gemene man hade det. Synen på kvinnor var förstås annorlunda än vad den är idag men fast vi nått så långt med kvinnans frigörelse här i Sverige, lever ändå många gamla normer från den tiden kvar. Exempelvis tar fortfarande de flesta kvinnor huvudansvaret för hem och familj och vi oroar oss fortfarande för hur vi ser ut och vad alla andra ska tycka när vi fattar ett för oss viktigt beslut. Det är tydligt att känslor inte förändras över tid.

Agneta Horns självbiografi är en efterkonstruktion och kan inte ses som en ”sann” berättelse. Hon författade den efter makens död, ca 1657.  Jag tyckte inte det var särskilt svårt att göra skönlitteratur av den, jag har tagit hänsyn till händelseförloppet i självbiografin men dramatiserat mera och lagt till mycket dialog. För att skapa närvaro har jag lekt med det uppstyltade 1600-talsspråket genom att använda det i dialogen. Svårare var att få till den historiska kontexten och inte minst krigsskildringarna. Jag läste in mig på Karl X Gustaf och alla hans fälttåg, där Agneta Horn och hennes man var med och jag forskade kring hennes man Lars Cruus, far Gustaf Horn och hela adelskretsen.

Det tog hela 7 år att bli färdig med romanen och tidvis var det motigt eftersom jag måste jobba heltid och hade svårt att finna tillräckligt mycket tid för skrivandet.  Jag tog hjälp av en lektör för att få feed-back och kritik i ett tidigt stadium och det hjälpte mig att komma vidare. Svårast var redigeringsarbetet och vid slutredigeringen strök jag hela 20 sidor och jag tycker att texten vann på det.

Jag valde att ge ut boken själv eftersom jag inte ansåg att den riktigt passar in på etablerade förlag. Historisk fiktion idag, är oftast ”romance” i historisk miljö, mera sällan litteratur som bygger på verkliga händelser och personer, vilket är synd. Jag kände också att jag jobbat med boken så länge och ville få ut den.

Advertisements
This entry was posted in Debut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s