Recept på en barnbok – finns det?

Mia blogg

Foto: Jini Sofia Lee

Ibland önskar att jag att det fanns ett färdigt recept för hur en skriver böcker. Så bekvämt det hade varit istället för att famla runt själv i mörkret. Men det hade förmodligen inte varit lika kreativt. Och faktum är att en del i att hitta sin egen berättelse och berättarröst är att prova sig fram. Att skriva, skriva och skriva. Och skriva om och skriva om. Så det där harvandet och nötandet fyller nog sin funktion. Det krävs helt enkelt många timmars övning för att bli bra på någonting.

Något recept finns inte, men vissa riktlinjer kan ändå vara till hjälp. Men ingen kan säga hur just din text ska skrivas. Din text ska vara precis som du vill ha den.

Efter mina år av harvande har jag i alla fall kommit fram till några saker gällande barnböcker som jag tänkte dela med mig av:

 • Antal tecken eller ord
  Att ange att en bilderbok ska innehålla ett visst antal ord eller tecken är rätt omöjligt. Även om två bilderböcker tillhör samma ålderskategori kan det vara skilja sig enormt mycket i textmängd. Det kan räcka med ett par meningar per sida för vissa böcker, medan böckerna om t ex Pettsson och Findus har väldigt mycket text. Inget är rätt eller fel. Så antal tecken eller ord tycker jag inte att du ska haka upp dig på när det gäller bilderböcker. Dock är det bra att försöka säga så mycket som möjligt med så få ord som möjligt. Barn tappar lätt tålamodet och koncentrationen och det får inte vara för tillkrånglat. Tänk också på att mycket kan sägas i bild och som därför inte behöver skrivas ut.

 

 • Antal uppslag
  Många gånger består en bilderbok av 12 uppslag. Det skiljer sig mellan olika böcker förstås, men av trycktekniska skäl behöver sidantalet vara delbart med 4. Jag brukar utgå från 12 uppslag när jag skriver. Självklart kommer min debutbok som är en ABC-bok bestå av betydligt fler uppslag än 12 eftersom det är 29 bokstäver i alfabetet, men för en ”vanlig” bok är 12 uppslag bra att utgå ifrån.

 

 • Låt texten vara skriven ur eller nära barnets perspektiv
  Tänk att det är barnet som är den huvudsakliga läsaren du vänder dig till. Försök därför se händelserna och handlingarna från barnets perspektiv. Låt berättarrösten ligga nära barnet.

 

 • Att ha med en blinkning till den vuxna läsaren
  Det skadar nog inte att med en blinkning till de vuxna. Det är trots allt de vuxna som ska läsa boken högt om och om igen. Om den vuxna inte tycker om boken kommer den med största sannolikhet inte heller bli läst särskilt ofta.

 

 • Låt boken sluta hoppfullt eller lyckligt
  Du kan absolut skriva om svåra och nattsvarta ämnen i en barnbok, allt sådant som hör till livet. Men slutet måste ändå inge hopp. Jag tror på att lämna barnen med en bra känsla i kroppen när boken är slut.