Annelie Drewsen

Annelie Drewsen föddes 1980 och växte upp i Spånga utanför Stockholm. Hon är frilansskribent, lärare och blivande författare.

I mars 2011 debuterar hon på Vivlio förlag med den tvåspråkiga barnboken Inte klia, Adam! Den kommer ut på svenska i kombination med fyra andra språk: spanska, somaliska, polska och bosniska. Bokens illustrationer är gjorda av Markku Huovila.

I början av 2011 tar hon en kombinerat magister- och lärarexamen i svenska som andraspråk och spanska. Vid sidan av studierna har hon arbetat som lärare i svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna som nyligen kommit till Sverige. Hon frilansar även som skribent med inriktning mot skola och utbildning.

På Debutantbloggen kommer hon att skriva om skrivprocessen, debutantångest, marknadsföring av boken och kanske ett och annat nytt projekt.

Annelie är gift, har två barn och bor i Tensta.

Läs mer på utgivning.blogspot.com och www.anneliedrewsen.se

Foto: Jonas Hallqvist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s